Heida Accountants | Nieuwehorne | Heerenveen

Heida Accountancy | MKB Accountant

Loading…
Loading…
Promotionele video
(Nederlandse ondertiteling)
Heida Accountancy BV is een breed georiënteerd MKB-accountantskantoor dat zich profileert met korte lijnen, laag drempeligheid, goede bereikbaarheid, uitstraling en een uitstekende fiscale kennis waarbij het zich laat bijstaan door nauwe contacten met adviseurs, specialisten en de belastingdienst.

Onze slogan “uw eerste verdienste” betekent voor onze cliënten dat we er tegen concurrerende tarieven financieel proberen uit te halen wat er maximaal in zit. We doelen daarbij op het behalen van een zo hoog mogelijk bedrijfsresultaat tegen zo weinig mogelijk belastingheffing.

Ons kantoor is aangesloten bij de beroepsorganisatie NBA en bij Extendum.
De NBA ondersteunt de aangesloten kantoren, maar voert ook het wettelijk verankerd tuchtrecht uit. Mochten er klachten zijn over de verleende diensten in welke aard of vorm ook, dan kunt u een onafhankelijke commissie uitspraak laten verrichten. De NOvAA is inmiddels gefuseerd met de beroepsorganisatie van registeraccountants (NIVRA) onder de nieuwe naam Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Extendum is een organisatie welke kleine accountantskantoren ondersteunt met adviseurs in alle denkbare geledingen; fiscalisten, juristen, bedrijfsdeskundigen, loondeskundigen, estate planning, successie en schenking, etc etc. Naast Extendum halen wij de fiscale kennis ook bij Fiscad in Langezwaag.

Via Extendum volgt ons kantoor de vaktechnische ontwikkeling nauwgezet wat uiterst belangrijk is in de snel veranderende wetgeving. Ons accountantskantoor onderwerpt zich ook aan de verplicht gestelde permanente educatie-uren waarmee de verdiepte kennis op peil blijft.
Stacks Image 40
Stacks Image 41
Stacks Image 42
Stacks Image 43
Stacks Image 181